MY MENU

제품소개

제목

SEC TP I/F Board

작성자
관리자
작성일
2016.01.05
첨부파일0
조회수
1591
내용


항목

내용

CPU

TMS320VC33

Memory

SRAM : 512K X 32Bit

Flash Memory : 2M X 8Bit

Common DI

8, Common VCC, Photo Coupler 절연

Common DO

8, 24V Sink Type (최대 Sink 전류 : 50mA)

AI

-

AO

-

통신

RS-232C 4 Channel

크기

W250 X L120 X H30 (mm)

사용 전원

DC 24V

동작 온도

0 ~ 50

보관 온도

-10 ~ 70

질량

 

Application

통신 Interface

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.